Videoyu oynat

HAKKIMIZDA

SERGEM – Özel Serdivan Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kurumumuzu, engelli bireylerimizin eğitimli, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam olanağına sahip olması gerektiği fikri ile Serdivan’ın en özel lokasyonlarından birinde, meyve ağaçları arasında hayvan sevgisini kazanabilecekleri bir dönüm arazi içinde hayata geçirdik.

Profesyonel ekibimiz ile beraber Özel Eğitim ve Rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylerimizin ve ailelerinin hayatlarında fark yaratmak misyonu ile uygulayacağımız;

1-Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı
2-Özel öğrenim güçlüğü destek eğitim programı
3-Zihinsel engelliler destek eğitim programı
4-Bedensel engelliler destek eğitim programı

Modüllerimizin yanı sıra, mutfak atölyemizde görerek ve tadarak, eğlenirken farklı lezzetleri öğrenecekleri bir ortam sağlayacağız. Sosyal faliyetlerimizi öğrencilerimiz ve velillerimizin de katılabileceği tiyatro gösterileri, konserler, seminerler, pilates ve yoga dersleri gibi bir çok çeşitli aktivite ile farklı bir sosyal hayata adım atacağız.

SERGEM – Özel Serdivan Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak belirlediğimiz vizyon; toplumsal farkındalığı artırarak tüm gelişme ve yenilik takibi ile özel eğitimde SAKARYA’nın markası olmaktır.

BİR DOKUNUŞ, BİR HAYATI DEĞİŞTİRİR.

MODÜLLERİMİZ HAKKINDA

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(YGB), birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında farklı derecelerde yetersizliklere sahip olma durumudur.

Bireylerin, var olan yeterliliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının arttırılmasının temel yolu eğitimdir. YGB olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri; uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tümünde olduğu gibi, YGB olan bireyler için de eğitim ortamı ve ev ortamı yapılandırıldığında, eğitim süreci bireyselleştirilerek işlevsel eğitim programları kullanıldığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal bütünleşme sağlanması mümkün olmaktadır.

Programımız zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk;

  • Normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahiptir.
  • Duyusal bir kusuru yoktur.
  • Psikiyatrik ve nörolojik herhangi bir tanı almamıştır.
  • Standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremez.
  • Skolastik becerilerde (okuma, yazma, matematik) belirgin sınırlılıklar söz konusudur.
  • Çoğu şeyi(harfleri, sayıları vb.) ters algılar.

gibi belirtilerin tümü görülmeyebilir, ancak bu çocukların zekalarının altında akademik performans göstermeleri ortak özellikleridir.

Programımız, kurumumuzda zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir.

2.Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireydir.

3.Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır.

Kurumumuzda bedensel engele sahip bireylere, özrün derecesine ve bireyin ihtiyaçlarına yönelik olarak fizyoterapist eşliğinde, kişiye özel oluşturulan fizyoterapi programları uygulanmaktadır.

Sibel GENÇ
KURUM MÜDÜRÜ & PDR
Seher Ö. ÖZTÜRK
UZMAN ÖĞRETİCİ
Aylin C. KÖÇER
UZMAN ÖĞRETİCİ
Esmanur ŞENEL
UZMAN ÖĞRETİCİ
Gözde ÖZTÜRK
UZMAN ÖĞRETİCİ
Fundanur CANVEREN
FİZYOTERAPİST
Ecenas KILIÇ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Vildan ÖZDEMİR
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Büşra YAVUZ
ÇOCUK GELİŞİMİ & OKUL ÖNCESİ
Gamze ALTAKHAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ